>

Tupinada d'Àlex San Rafael i Eugeni Rodríguez a la Comissió Unitària 28 de juny

Tupinada a la Comissió Unitària 28 de juny

CAT | ES

La CU28J és una federació se suposa que representa una vintena d'associacions. L'any passat els 3 càrrecs de la junta els ocupaven 2 membres del FAGC i Àlex San Rafael, que no pertanyia a cap. Com s'explica? Qui ho ha decidit? Quines implicacions té? I quines legals?

Qui havia nomenat President algú que no pertany a cap de les 20 associacions de la CU28J i que a més arrossegava un historial negre en la gestió d'entitats després d'haver deixat arruïnada la revista Infogai (que va haver de deixar d'imprimir-se) i en una greu situació econòmica el Col·lectiu Gai de Barcelona (CGB)? A més, quan se li va demanar transparència respecte els comptes del CGB va esborrar tot el correu dels darrers anys i bona part de l'arxiu informàtic, i va marxar dient que se l'assetjava. Qui amb seny el nomenaria President? Ningú no ho faria, ningú no ho va fer. Qui va anomenar Eugeni Rodríguez Tresorer? ¿Tresorer Eugeni?! Ningú tampoc no ho va fer. Cap assemblea els va nomenar. Àlex San Rafael i Eugeni Rodríguez es van designar President i Tresorer de la CU28J al marge de l'assemblea. Com és possible que constessin a la junta?

¿Presentant una documentació falsa al registre d'associacions? Precisament Àlex San Rafael ha estat denunciat per aquest delicte, pel que fa documentació relativa a l'associació Infogai. [1]

Essent deure dels càrrecs, no van respectar el deure d'elaboració de comptes i transparència, el dret a la informació i el dret de participació. Som persones que mereixem respecte, ha estat la nostra feina i el nostre temps qui ha possibilitat un espai seu per a la CU28J i els que hem estat més anys que ningú pencant pel 28 de juny (anar a fer-se la foto no és pencar). I com a socis també tenim uns drets que s'han vulnerat sistemàticament per part d'un President i Tresorer il·legítims, opacs i prepotents.

Des d'aquesta posició van perjudicar el Col·lectiu Gai de Barcelona deixant-lo al marge de la presa de decisions, retenint uns diners que el CGB havia deixat a la CU28J, ajornant durant mesos el passar comptes amb el CGB, que havia pagat factures de la CU28J, i, finalment protagonitzant una escandalosa presa de pèl, presentant uns comptes sense cap justificant (“s'havien perdut”, casualment), totalment oposats als que va presentar el CGB. Mofant-se d'aquells que van pencar al 28 de juny fins a 12 hores i més, fins i tot negant-los un trist entrepà. Manquen paraules.

Resum significatiu i cronolÒgic dels fets:

0 - Poc abans la 1ª escissió del CGB va ser deguda a un enfrontament entre Ferran Pereda (que retornava al CGB) i Àlex San Rafael (SR). El primer afirmava que quan va marxar el CGB disposava de 10.000€ aproximadament i ara no arribaven al miler. A més l'acusava de la desaparició de milers d'euros de l'Infogai. Els que vam fer costat a San Rafael, no donàvem crèdit a les acusacions, aleshores. Un cop escindits l'assemblea del CGB va decidir explicar el que havia succeït en un article a la nostra revista Infogai. Donat que es va decidir escriure els noms dels implicats, prèviament volíem documentació que acredités les afirmacions d'Àlex SR. Així doncs, se li va demanar una llista de 10 documents que havien de corroborar les argumentacions d'Àlex SR, a més d'aportar llum a la situació econòmica del CGB.

Sorpresa. Àlex San Rafael mai va aportar ni un de sol d'aquests documents, va esborrar el correu electrònic del CGB, bona part de l'arxiu informàtic, la pàgina Facebook d'Infogai (també sense web), va anunciar que esborraria els 7 anys d'historial de la nostra llista de correu (cosa que vam poder impedir-li), i va marxar dient que se l'assetjava i se li feia mobbing, iniciant una campanya victimista i demonitzadora. És probable que rebéssiu un correu en aquesta línia. Això va suposar la 2ª escissió. Mai no va demostrar què havia passat amb els diners de l'Infogai, i la revista va deixar d'imprimir-se poc després.

1 - Quan vam començar a preparar el 28 de juny de l'any passat tots els membres del FAGC (Fran Sánchez, Edu...) ja estaven al corrent dels fets que havia protagonitzat l'Àlex SR. Després de 25 anys de distanciament entre el CGB i el FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya), els havíem estès la mà per col·laborar junts en la lluita pels drets i llibertats LGBTI, i fins i tot vam organitzar junts una xerrada per Juan Andrés Benítez a la seu del CGB (fet inèdit en molts anys). Eugeni va afirmar que se l'havia de fer fora però que havíem d'esperar perquè fins el moment s'encarregava de moltes de les gestions. No estàvem gens d'acord amb aquesta argumentació, el CGB organitzava 2 festes al carrer de gran èxit (la revetlla del 23 de juny i les Festes de l'Eixample), a més del Carnaval Gai de Barcelona, i obríem la Kantina cada setmana. Però vam cometre l'error de confiar en Eugeni Rodríguez.

2 - El primer que va fer Àlex SR va ser canviar l'adreça de correu electrònic que la CU28J havia tingut des de feia anys i que podien consultar vàries persones. Ara només ell rebia els correus de la CU28J i només ell escrivia en nom de. ¿Per què es permetia aquest control a algú que havia demostrat que no era de fiar? Només ell rebia pressupostos. El mateix dia va endur-se la documentació de la CU28J, que mai va tornar a la seva seu, el CGB. Tal com suposàvem, Àlex va aprofitar la seva posició per a boicotejar el CGB. Retenia diners que el CGB havia prestat a la CU28J molts mesos enrere, tot i ser conscient de la situació econòmica en que havia deixat el CGB, etc.

També va crear una llista de correu que era el canal de comunicació dels membres de la CU28J, que ben aviat va substituir per un grup de Whatsapp on només afegia qui ell volia, de manera que decidia qui estava informat i qui representava les diferents associacions. Tot molt democràtic. Malgrat repetides denuncies de tots aquests fets, Eugeni callava i encara no 'trobava el moment' de fer-lo fora.

3 - La revista Infogai. El 23 de juny Infogai havia d'estrenar el vídeo que promocionava el nou web de la revista, que Àlex SR havia deixat inoperatiu. No va poder presentar-se perquè el domini www.infogai.cat*, el web de l'Infogai feia anys, Àlex l'havia registrat a nom seu, no de l'associació Infogai, i no en traspassava la titularitat (a banda d'haver-ne eliminat el Facebook i el fet que no s'imprimís). La CU28J tenia com a President qui boicotejava la revista Infogai a la qual la pròpia CU28J havia reconegut la seva tasca al cartell d'aquell mateix any! I encara més, feia 6 setmanes que l'Observatori Contra la Homofòbia (OCH) l'havia premiada, i Eugeni callava!

Tota aquesta violència cap al Col·lectiu i Infogai no va tenir resposta per part d'aquells que diuen ser militants que lluiten pels drets... bla, bla, bla.

- Enmig de tot l'enrenou, la junta de la CU28J 'havia canviat'. Sense comunicació prèvia, sense assemblea, fets consumats, trencant l'equilibri, concentrant el poder de decisió en el FAGC (Eugeni) i en algú obsessionat per enfonsar el CGB i Infogai i que no representava ningú.

4 - Els fets de la festa del 28J donarien per vàries pàgines. En resum, no es demanen pressupostos i "President" i "Tresorer" lloguen un equip de so insuficient i molt car, el "President" encarrega 1 generador enlloc de 2, ordena que s'instal·li a la barra petita on 'mana' ell, la que no gestiona el CGB, que durant hores està sense subministrament. Resulta que el registre de la barra que gestiona Àlex SR "es perd". S'ajorna mesos la reunió per aclarir comptes, Eugeni no dona la cara i envia Àlex SR. Resulta que la forma de fer els càlculs "ha canviat" perjudicant clarament el CGB i davant la nostra denúncia Àlex SR afirma que el càlcul no ha canviat, però "ha perdut" la comptabilitat d'altres anys de manera que no pot demostrar-ho... El Col·lectiu qualifica la reunió d'estafa i presa de pèl total i absoluta.

Només els nous representants de Sin Vergüenza van demostrar voluntat de treure'n l'aigua clara. Però la voluntat del "President" i "Tresorer" il·legítims, que van incomplir sistemàticament els deures inherents al càrrec a més no respectar els drets del CGB com associats, van imposar-se.

El que també és molt preocupant és que la majoria d'aquest fets els vam estar denunciant, i la resposta dels representants de la majoria d'entitats va ser el silenci, quan no ens acusaven de violents! Els agredits violents?. Per què? Por? Complicitat amb el que estava passant? Encara tenim molt a dir i tant o més revelador... (continuarà).

Dimissió!

L'alliberament sexual no és un instrument al servei d'interessos particulars.

Les fòbies i dèries personals han de deixar-se de banda quan s'actua com a portaveu, president, o tresorer d'una federació d'associacions com era la Comissió Unitària 28 de juny. I si no s'és capaç o prou madur, o prou democràtic, o prou respectuós amb els drets i llibertats dels demés, convé plegar, que segur que hi ha persones més adients, millor preparades i, pel que hem vist, més honestes.

Hem estat testimonis d'unes maniobres orientades a l'acumulació de poder per part de qui diu representar molts altres i només es representen ells mateixos i les seves ambicions.

El Col·lectiu.

Imatge WHOIS Fundació .cat :

1 · El president de la Comissió Unitària 28 de juny, A.S.R., ha estat denunciat per falsedat documental. 
http://www.infogai.info/president-cu28j-denuncia-falsedat-documental.html

PUBLICACIons relacionades amb la publicaciÓ

Alliberament o assetjament LGBTI? (Publicació resum més recent)
http://www.infogai.info/alliberament_o_assetjament_LGBTI.html

· Denunciats Eugeni Rodríguez, Alejandro F. San Rafael i Eduard Sanchez-Pascuala, per haver-se designat Tresorer, President i Secretari, respectivament, de la Federació Comissió Unitària 28 de juny. 
www.infogai.info/denunciats-eugeni-rodriguez-alejandro-san-rafael-eduard-sanchez-pascuala-comissio-unitaria-28-juny.html

FETS/PUBLICACIONS CRONOLÒGICAMENT

Juliol 2014 Denúncia a Mossos d'Esquadra per falsificació de signatures a la documentació de la revista Infogai

Felip González va registrar per a ell la marca Infogai amb diners del Col·lectiu Gai de Barcelona
http://infogai.info/felip-gonzalez-registra-marca-Infogai-amb-diners-colectiu-gai-de-barcelona.html

(en referència al 29/72014) 5/8 2014 La pregunta adreçada a OCH, que mai va obtenir resposta.
www.facebook.com/Col.lectiuGaiDeBarcelon...

Reunió 30/7/2014 · La pregunta de Infogai a l’OCH que Eugeni Rodríguez i Fran Sánchez van voler censurar 
http://www.infogai.info/pregunta-infogai-observatori-contra-homofobia-OCH-eugeni-rodriguez-fran-sanchez-censurar.html

25/7? 2014 Publicació notícia denúncia a Àlex San Rafael
www.facebook.com/Infogai.revista/posts/262918187251108

24/8 2014 Robatori de documentació de la gestió del CGB els darrers anys 
www.facebook.com/Col.lectiuGaiDeBarcelon...

La reacció d'Eugeni Rodríguez per haver publicat la denúncia a Àlex San Rafael per falsedat documental
http://www.infogai.info/reaccio-publicacio-president-cu28j-denuncia-falsedat-documental.html

22/9 2014 Reclamació transparència de comptes
www.facebook.com/Col.lectiuGaiDeBarcelon...

9/10 2014 Reclam de documentació de la CU28J i transparència de comptes
www.facebook.com/Col.lectiuGaiDeBarcelon...

26/10 2014 Breu Infogai.info (Infogai 194) Pàgina 4
http://www.infogai.info>Infogai 194, pàgina 4
www.facebook.com/Infogai.revista/photos/pb...
[IMG Breu]